Με µεγάλη χαρά µας  υποδέχτηκε ο υποψήφιος  Περιφερειάρχης  Στερεάς  Ελλάδας  κύριος Φάνης  Σπανός  ώστε να µιλήσει στην εφηµερίδα του Συλλόγου µας.

ΕΡ.: Ποιο είναι το έργο που έχετε παράξει  µέχρι τώρα στη θητεία σας µε τον Κώστα Μπακογιάννη;

ΑΠ.: Η Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας είναι ένας τόπος µε τεράστιες ευκαιρίες και προκλήσεις. Ως σηµερινή περιφερειακή αρχή βάλαµε και αντίστοιχα µεγάλα στοιχήµατα. Με βάση αυτό το δεδοµένο, δουλέψαµε στον τουρισµό, τον πρωτογενή τοµέα, τον πολιτισµό, τη δηµόσια διοίκηση, την πολιτική προστασία, την κοινωνική αλληλεγγύη. Αλλά και σε ειδικά και πολύ σηµαντικά ζητήµατα όπως την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε όλους τους νοµούς της Στερεάς Ελλάδας, την εξυγίανσή του Ασωπού, καθώς και τον δρόµο Λαµία-Καρπενήσι, ένα έργο που αποτελούσε τεράστια ανάγκη για όλο τον νοµό.

ΕΡ.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και οι στόχοι σας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνοπτικά, σαν υποψήφιος Περιφερειάρχης;

ΑΠ.: Στόχος είναι όλες αυτές τις δράσεις που δροµολογήθηκαν, να τις κάνουµε πιο µεγάλες, πιο δυνατές και να τις πάµε πιο µακριά. Και φυσικά, να ανοίξουµε και καινούργια κεφάλαια. Κεφάλαια στον πολιτισµό, τον τουρισµό και τα εσωτερικά µας, τη δηµόσια διοίκηση. Ιδιαίτερη έµφαση, όµως, θα δοθεί στον πρωτογενή τοµέα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Όχι µόνο στην τυποποίηση και την προβολή προϊόντων, αλλά και στην καλλιέργεια και την εκτροφή. Ακόµα θα υπάρξει µια νέα δοµή µε την οποία θα δοθούν κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων και εισροής νέων τεχνολογιών σε συνδυασµό µε την επιχειρηµατικότητα, ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής.  Μια ακόµα προτεραιότητά µας είναι και η προστασία κατά της ερήµωσης, που απασχολεί ιδιαίτερα τον ∆ήµο Αγράφων. Γιατί θέλουµε µια περιφέρεια που να κρατάει τα παιδιά της. 

ΕΡ.: Ποιο είναι το πρόγραµµά σας για το νοµό Ευρυτανίας µιας και είναι ο λιγότερο αναπτυγµένος νοµός  και ειδικότερα για τη ∆υτική Ευρυτανία που αντιµετωπίζει αρκετές δυσκολίες;

ΑΠ.: Ο νοµός Ευρυτανίας είναι πολύ όµορφος µε αρκετές ιδιαιτερότητες. Η ∆υτική Ευρυτανία, συγκεκριµένα έχει ξεχωριστή ιστορία και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά. Θέλει και έχει την ανάγκη για προστασία και υποστήριξη. Θα ενισχυθεί η κτηνοτροφία και ο τουρισµός σε όλες τις περιοχές του νοµού. Ο Κώστας Μπακογιάννης και η συνεργαζόµενη περιφερειακή αρχή της Ευρυτανίας έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, δείχνοντας ενδιαφέρον για όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως κατοίκων. Πέτυχαν τη διασύνδεση, έκαναν χωµατουργικά έργα,  ώσπου να φτάσει  η άσφαλτος  µέχρι τα Άγραφα, διευθετήσεις ρεµάτων κ.α.. Και όλα αυτά θα τα πάµε µέχρι τέλους. Άρα, στόχος είναι µια ∆υτική Ευρυτανία που χωρίς να χάσει τα κοινοτικά χαρακτηριστικά της, να γίνει ένας τόπος ακόµα περισσότερο βιώσιµος για τους νέους ανθρώπους και την καθηµερινότητά τους.

ΕΡ.: Η Ευρυτανία στηρίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία και στον κατά τόπους τουρισµό. Υπάρχει κάποιο πρόγραµµα για ανάπτυξη του νοµού;

ΑΠ.: Κορυφαίο στόχο αποτελεί η κτηνοτροφία και ο τουρισµός που έχει ακόµα περιθώρια ανάπτυξης. Μπορεί να δηµιουργηθεί και ο εναλλακτικός τουρισµός για όλο το χρόνο. Θα δώσουµε και πάλι ιδιαίτερη έµφαση στο κοµµάτι της διασύνδεσης  σε όλο το νοµό, καθώς η πρόσβαση είναι σηµαντική. Επίσης θα προβληθούν ακόµα περισσότερο επισκεπτόµενα µέρη, όπως η Μονή της Παναγίας της  Προυσιώτισσας, το Μοναστήρι της Παναγίας της Στάνας, το Πάντα Βρέχει και άλλες.

ΕΡ.: Έντονες αντιδράσεις έχει εγείρει η δηµιουργία των Αιολικών Πάρκων στα  Άγραφα. Ποια είναι η γνώµη σας;

ΑΠ.: Κατ’ αρχήν οι αιολικές πηγές ενέργειας, µας βρίσκουν όλους σύµφωνους. Όλοι θέλουµε έναν πλανήτη που να έχει ενέργεια που να µη παράγεται από λιγνίτη, από πετρέλαιο και από άλλους  βλαβερούς τρόπους. Άρα πρέπει να ενθαρρύνουµε τη δηµιουργία αιολικών πάρκων. Από εκεί και πέρα και µε ένα µεγάλο «αλλά», το ότι ενθαρρύνουµε τις αιολικές πηγές ενέργειας, δε σηµαίνει ότι  µπορούν και να αναπτύσσονται άναρχα, άκριτα, οπουδήποτε και χωρίς να δίνουν λογαριασµό σε κανέναν. Υπάρχουν συγκεκριµένοι τόποι και κοινωνίες που µπορούν να ευδοκιµήσουν χωρίς να πλήττεται το περιβάλλον, σε επίπεδο χλωρίδας, πανίδας  και τουρισµού. Τα Άγραφα, όµως δεν είναι ένα τέτοιο µέρος.

ΕΡ.: Με βάση ποια κριτήρια, έχετε επιλέξει τους υποψήφιους  του συνδυασµού σας και τι χαρακτηριστικά θα έχει; 

ΑΠ.: Η οµάδα µας, όπως προτιµώ να τη λέω, δεν έχει ηλικιακό, επαγγελµατικό, κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισµό. Θα βρείτε όλες τις φωνές της κοινωνίας. Όλοι, όµως έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά: ικανότητα, όρεξη, ακεραιότητα. Μας ενδιαφέρει να έχουµε ικανά στελέχη που θα δουλέψουν για την ανάπτυξη του τόπου µας.  

ΕΡ.: Μέχρι πού έχετε επισκεφτεί το νοµό;

ΑΠ.: Έχω φτάσει µέχρι τα Λεπιανά, και σύντοµα θα επισκεφτώ κι άλλα µέρη. 

ΕΡ.: Το πιο δύσκολο κοµµάτι  του ∆ήµου είναι το ανατολικό που έχει ακόµα χωµατόδροµο.

ΑΠ.: Ναι, το έχουµε συζητήσει και µε τον Κώστα Μπακογιάννη και στόχος µας είναι τα έργα αυτά να φτάσουν µέχρι το τέλος. 

Εµείς, να ευχαριστήσουµε θερµά τον κύριο Φάνη Σπανό, έναν  άνθρωπο  που έχει µεγάλη αγάπη και όραµα για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, για τη θερµή υποδοχή που µας επιφύλασσε και την ευγένειά του. Επίσης να ευχαριστήσουµε πολύ και τους συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν πολλοί ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Ευχόµαστε καλή επιτυχία στον ίδιο και στο συνδυασµό του, ή αλλιώς στην οµάδα του, όπως ο ίδιος θέλει να τους αποκαλεί.

Βιογραφικό:

Γεννήθηκα το 1984 στη Χαλκίδα. Γονείς µου είναι ο Χρήστος Σπανός και η Λία Βασιλείου. Είµαι παντρεµένος µε την Μαρία Αναστασίου, εκπαιδευτικό, και έχουµε τρία παιδιά. Τον Χρήστο, τον Σταύρο και τον Θανάση.

Φοίτησα στο Κολλέγιο Αθηνών και στην συνέχεια σπούδασα Πολιτικός Μηχανικός στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε ειδίκευση στα Υδραυλικά Έργα. Έχοντας ήδη µπει  στην αγορά εργασίας, απέκτησα δύο µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Professional MBA) στο ALBA Graduate Business School και στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (ΜΑ) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Επίσης µιλάω Αγγλικά και Γερµανικά.

Έχω εργαστεί από το 2008 στην οικογενειακή µας επιχείρηση οικοδοµικών έργων και έτοιµου σκυροδέµατος αρχικά ως µηχανικός και στη συνέχεια ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. Το 2010 οι συµπολίτες µου µε εµπιστεύτηκαν για τη θέση του ∆ηµοτικού Συµβούλου στο ∆ήµο Χαλκιδέων, όπου υπηρέτησα ως Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Πολεοδοµίας και Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων. Ακόµη, έχω διατελέσει Πρόεδρος της δηµοτικής επιχείρησης ∆ΑΕΠΕΧ ΑΕ και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Τον Μάιο του 2014 µου κάνατε την τεράστια τιµή να µε εκλέξετε Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας στο πλευρό του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη, θέση την οποία υπηρετώ µε ενθουσιασµό και υπευθυνότητα µέχρι και σήµερα.

Συνοπτικά και επί της ουσίας, είµαι 34 ετών, µου αρέσει η δουλειά, αγαπώ πολύ τη Στερεά Ελλάδα και θα κάνω τα πάντα για να γίνει καλύτερη.