Τρεις νέες προγραµµατικές συµβάσεις, συνολικού προϋπολογισµού 500.000 ευρώ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, και ο ∆ήµαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαµπίκης. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τα αντίστοιχα έργα:

Βελτίωση οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο (Α φάση), προϋπολογισµού 200.000,00 €. 

Το έργο αφορά στη βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο µε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτόστρωση, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς το Σίχνικο, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ιδίως κατά τους χειµερινούς µήνες.

Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Άγραφα – Τρίδεντρο, προϋπολογισµού 150.000,00 €. 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών και στην κατασκευή τεχνικών για την βελτίωση της πρόσβασης προς το Τρίδεντρο.

Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέικα, προϋπολογισµού 150.000,00 ευρώ. 

Το έργο αφορά στη βελτίωση του οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέικα µε διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλή πρόσβαση προς τον οικισµό Κοψέικα.

Όλες οι συµβάσεις θα υλοποιηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αγράφων O Περιφερειάρχης κ. Σπανός δήλωσε σχετικά: Σε πνεύµα συνεργασίας και µε την κατάλληλη ιεράρχηση, ο ∆ήµος Αγράφων υλοποιεί σταδιακά έργα απαραίτητα για την άµεση βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η πρόσβαση και η ασφάλεια στις µετακινήσεις είναι µια ύψιστη υποχρέωση εκ µέρους µας, αλλά και µια υπόσχεση που κάνουµε πράξη. Ένας πανέµορφος τόπος, που µε τις κατάλληλες υποδοµές, γίνεται ακόµη ελκυστικότερος» 

Ο ∆ήµαρχος Αγράφων κ Καρδαµπίκης δήλωσε αντίστοιχα : Προχωράµε από κοινού µε την Περιφέρεια, έργα που µας βγάζουν από την αποµόνωση, που εξυπηρετούν τους κατοίκους µας αλλά και τους επισκέπτες του τόπου µας. Ευχαριστώ για άλλη µια φορά τους κκ. Σπανό και Τασιό για τη συνεργασία τους και τη σταθερή προσπάθειά τους, να προσθέτουν υπεραξία στη ∆υτική Ευρυτανία.