Το ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου µας, σας εύχεται ολόψυχα δύο χιλιάδες είκοσι ευχές υγείας, χαράς και δηµιουργίας, συν µία ακόµα, να φύγει ο κορωνοϊός απ’ εκεί που ήρθε και να πάει στον… αγύριστο!