Σας ενηµερώνουµε ότι ο Πολιτιστικός µας Σύλλογος έχει πλέον τον δικό του αποκλειστικό τραπεζικό λογαριασµό στην Eurobank µε αριθµό IBAN:

GR58 0260 7600 0006 1020 0441 141

Οποιοδήποτε ποσό κατατίθεται στον εν λόγο λογαριασµό, θα αναγράφεται κάθε φορά στην εφηµερίδα, σε κάθε τεύχος στην στήλη συνδροµές – χορηγίες.

Παρακαλούνται θερµά, όλοι οι συνδροµητές της εφηµερίδας και τα µέλη του Συλλόγου που δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδροµή τους είτε στο Σύλλογο είτε στην εφηµερίδα, να τα καταθέσουν  άµεσα στον παραπάνω λογαριασµό! Το µόνο έσοδο που έχει ο Σύλλογος µας, είναι οι συνδροµές των µελών του! Τέλος να εκφράζουµε την αµέριστη ευγνωµοσύνη µας, σε όλες και όλους αυτούς που τόσα χρόνια στηρίζουν τον Σύλλογο και είναι συνεπείς σε αυτήν την υποχρέωσή τους