Με µεγάλη χαρά µας υποδέχτηκε ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κύριος ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης για να µιλήσει στην εφηµερίδα του Συλλόγου µας.

ΕΛ. Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια της  Στερεάς  Ελλάδας;

Τα τρία βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας είναι: Πρώτον, η ανεργία των νέων και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  ∆εύτερον, τους τρόπους  µε τους οποίους  θα αυξήσουµε το παραγόµενο περιφερειακό προϊόν, καθώς και το εισόδηµα των κατοίκων. Τρίτον, το έντονο  δηµογραφικό πρόβληµα και πως θα αντιµετωπίσουµε την ερηµοποίηση των χωριών και τη διάλυση του αγροτικού χώρου.  

ΕΛ. Ποιοι είναι οι στόχοι σας και οι προτεραιότητές σας, συνοπτικά σαν Υποψήφιος Περιφερειάρχης;

Το όραµά µας είναι  “H Στερεά Ελλάδα Περιφέρεια Υπεροχής, µέσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη των Περιφερειών”.  Το Πρόγραµµά µας, συνοπτικά θα αφορά τους άξονες της κοινωνικής πολιτικής, της ανεργίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης  και της στήριξης της  τοπικής οικονοµίας. Επίσης, την αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, τα αναπτυξιακά έργα, την αποκέντρωση, τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και τις Ολοκληρωµένες Χωρικές Παρεµβάσεις στη Στερεά Ελλάδα, καθώς και άλλους άξονες. 

ΕΛ. Ο νοµός Ευρυτανίας και ειδικότερα η ∆υτική Ευρυτανία αντιµετωπίζει ίσως τα περισσότερα προβλήµατα συγκριτικά µε τους υπόλοιπους νοµούς. Υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα;

Για µας, η Ευρυτανία είναι η Ταυτότητα της Ορεινής Ελλάδας. Γι’αυτό εµείς θέτουµε τρείς προτεραιότητες και δεσµεύσεις πολιτικής.  Πρώτον, στόχος µας είναι να γίνει η Ευρυτανία Πρότυπο Κέντρο Ορεινής Οικονοµίας.  Προγραµµατίζουµε ένα  Πιλοτικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Μορφής-Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), το οποίο θα περιλαµβάνει Υποδοµές, Ενίσχυση ΜΜΕ, Εναλλακτικές ∆ραστηριότητες, Ενίσχυση κτηνοτροφίας-δασοκοµίας, Βελτίωση Οικισµών και άλλα. ∆εύτερο στόχο µας αποτελεί η άρση της αποµόνωσης και θέτουµε ως προτεραιότητάς µας τους  Οδικούς Άξονες Λαµία- Καρπενήσι, Καρπενήσι-Αγρίνιο και τις  προσβάσεις των Αγράφων προς τους ∆ήµους Αργιθέας-Λίµνης Πλαστήρα. Επιπλέον στοχεύουµε  στην αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων, στην ανάπτυξη του φυσικού αερίου, στην Υλοποίηση του Νόµου για τις Ενεργειακές Κοινότητες και στο Πρόγραµµα Εξοικονοµώ. Τρίτο στόχο µας αποτελεί η ανάπτυξη διαπεριφερειακής συνεργασίας µε τις άλλες περιφέρειες και ο επανασχεδιασµός του Προγράµµατος Πίνδος. 

ΕΛ. Μεγάλες  και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δηµιουργία Αιολικών στα Άγραφα. Ποια είναι η γνώµη σας;

Κατανοώ την αντίδραση και τις ευαισθησίες των ανθρώπων των ορεινών περιοχών εν σχέση µε την «επιδροµή» των Αιολικών και των εταιρειών. Εδώ, στην Πίνδο- Άγραφα, είναι πιο έντονα τα πράγµατα διότι έχουµε να κάνουµε µε µια  περιοχή Υψηλής Φυσικής Αξίας. Χρειάζεται αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου, πιο αυστηρά µέτρα για τα Αιολικά και συνεπώς αυστηρότεροι όροι χωροθέτησης των µονάδων. Πιο πολύ µε βρίσκει σύµφωνο µια «µετρηµένη πολιτική» αξιοποίησης του υδάτινου δυναµικού καθώς επίσης και να κηρυχτεί η περιοχή σε Ζώνη Ενεργειακής αυτάρκειας µε πράσινο πρόσηµο και  δηµιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

ΕΛ. Μέχρι ποιο σηµείο έχετε επισκεφτεί την Ευρυτανία;

Γνωρίζω την περιοχή µέχρι την περιοχή της έδρας του ∆ήµου Αγράφων. Σύντοµα προγραµµατίζω να φτάσω µέχρι τα Τρία Σύνορα (στα σύνορα µε τη Θεσσαλία) και στις Πηγές του Αχελώου (Γέφυρα Τατάρνας – ∆υτική Ελλάδα), για να σχηµατίσω καλύτερη αντίληψη για το «χώρο». Ωστόσο οι συνεργάτες µου και τα στελέχη της παράταξης γνωρίζουν άριστα το χώρο.

ΕΛ. Με βάση ποια κριτήρια έχετε επιλέξει τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το συνδυασµό σας;

Επεδίωξα να σχηµατίσω Ψηφοδέλτιο µε στελέχη της Αυτοδιοίκησης, της ∆ιοίκησης, Επαγγελµατίες, Επιστήµονες, Τεχνοκράτες µε εµπειρία στον Αναπτυξιακό Προγραµµατισµό, ανθρώπους µπολιασµένους µε τις αξίες της συµµετοχής, της κοινωνικής προσφοράς και δράσης.  Πολλοί από τους συνεργάτες µετέχουν για πρώτη φορά σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι συνεργάτες µου δεν ζουν ΑΠΟ και ΓΙΑ την Πολιτική.   Είναι άνθρωποι δηµιουργικοί, που δεν αναζητούν επιβεβαίωση από την συµµετοχή τους σε ένα Όργανο της Αυτοδιοίκησης.  

Συνέντευξη Αναγνωστάκη στον ΕΛ και την Κατερίνα Αποστόλου

Εµείς να ευχαριστήσουµε θερµά για τη φιλοξενία τον κύριο ∆ηµήτρη Αναγνωστάκη, καθώς και τους συνεργάτες του και ευχόµαστε Καλή Επιτυχία στον ίδιο και στο συνδυασµό του!