Απαγορεύονται οι δια ζώσης μαζοσυνάξεις! Ουρέ, τι θέλει να πει ου ….Χαρδαλιάς; Όχι πανηγύρια! Όχι χοροεσπερίδες!  Όχι ημερίδες! Όχι πάρτυ νεολαίας! Όχι πάρτυ στα ποτάμια! Όχι συνελεύσεις! Όχι αγκαλίτσες! Όχι φιλάκια! Όχι χεραιτούρες! Όχι πολλά-πολλά με την τρίτη ηλικία!!! Γιατί;;; Covid 19 Κορωνοϊός!

Μα, όλη την Άνοιξη είμασταν έτσι, αν είμαστε και το καλοκαίρι. Τι θα γίνει το χειμώνα, λένε όλοι;Πρέπει να μάθουμε να ακούμε! Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε ότι μας λένε! Πρέπει να γίνεται αυτό που λένε! Χμ… και που ξέρει τι γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε ο Χαρδαλιάς;

Οκ, μπορεί να μην ξέρει αλλά, του είπανε να μας τα πει! Για να μάθουμε, για να ξέρουμε και να κάνουμε αυτά που του είπανε! Εξάλλου το λέει στην τηλεόραση! Μα, στην τηλεόραση, στο σκάι λένε χίλια δύο για να μάθουμε, για να ξέρουμε, αλλά, δεν τα κάνουμε!

Τότε, μην βλέπεις τηλεόραση! Κάνε ότι σ´ σκάει! Όπως στα Επινιανά, μόνο ένας βλέπει… ΣΚΑΙ! Όλοι οι άλλοι φοράμε… μάσκες!